Административен съд Кюстендил
Административен съд Кюстендил / Дарик- Кюстендил
В Административен съд – Кюстендил е образувано адм. дело №557/2019г. по жалба на Красимир Георгиев Чаврагански от гр.Бобов дол, в качеството му на кандидат за кмет на Община Бобов дол, с която оспорва Решение №111/04.11.2019г. на ОИК- Бобов дол за избор на кмет на Община Бобов дол.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.11.2019 г. от 14:00 часа.