Община Дупница
Община Дупница / Дарик-Кюстендил, архив
Община Дупница обявява прием на документи за квалифицирани ел.техници към отдел "Строителство". Желаещите могат да подават своите документи в деловодството на администрацията - автобиография, документ за завършено образование по специалността, документи за придобита квалификация и заявление по образец. Крайният срок е 17 часа на 30-и декември 2019 година.
За повече информация на кандидатите - 0701 5 92 98