Община Дупница с нов главен секретар и петима освободени
Община Дупница с нов главен секретар и петима освободени / Маргарита Петрова

Община Дупница има нов главен секретар Невена Манова, досегашният Валентина Филипова е преназначена за главен експерт „Човешки ресурси".

Петима са освободените общински служители, поради съкращаване на щата. Това са началник сектор „Фронт офис" Веселинка Монева, директор дирекция „ГРАОН" Росица Диканска, Стоян Ушатов, служител по сигурността на информацията също се разделя с поста си, директорът на дирекция „Общинска собственост и търговски дейности" Десислава Кючукова и началник отдел „Строителство и главен инженер" Стефан Димитров.

Издадена е заповед за провеждане на конкурс за началник на осем отдела. До провеждането им са назначени временно изпълняващи длъжността.