/ община Дупница
"Община Дупница няма да увеличава такса битови отпадъци през следващата година и размерът ще остане без промяна", съобщи заместник-кметът Олга Китанова.

Мотивът е новата методика за изчисляване на таксата, която в момента се изготвя от Сдружението на общините. Тя ще се базира на количество генериран отпадък, а не на данъчната оценка на имота. 

Започват ремонти на покривите на две училища в община Дупница

Според разчетите на общината, през следващата година разходите за сметосъбиране и сметоизвозване за 2023 година ще са над 6,4 милиона лева при 3,4 милиона за 2020 година.

Очаква се приходите по това перо да бъдат около 2,6 милиона, колкото са били и през 2001 г. Увеличение с 20-30 % няма да реши въпроса и ще има минимален ефект.

Разликата ще се компенсира с ограничаване на капиталовите разходи в бюджета. Ще се монтират и специални датчици на уличното осветление, с които разходите за електричество ще намалеят с около 40 на сто.

Общината в Дупница предвижда монтирането на 400 специални датчици на уличното осветление, за намаляване на разходите за електричество. Няма да има и спиране на уличното осветление, въпреки значително нарасналите разходи след увеличението на цената на електричеството.
БТА