Обявиха победителите в конкурса за есе „България в ЕС – 10 години по-късно”

ОИЦ
ОИЦ
На заключителна среща по повод приключване на кампанията „Заедно за Европа” в област Кюстендил, екипът на ОИЦ – Кюстендил обяви победителя  в конкурса за есе на тема: „България в ЕС – 10 години по-късно”. Осигуреният от ОИЦ – Кюстендил таблет бе присъден на Божидара Начева, ученичка от XI клас в Природо-математическа гимназия  „Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил.
„Ярко изразена личностна позиция по поставената тема, убедително защитена с разнообразни аргументи и представена с оригинална образност, изящен, конкретен, точен и метафоричен език, разкриващ широката култура и емоционалната ангажираност на автора” са сред основанията на тричленното жури за присъждане на първо място на Божидара Начева.  На второ място журито, състоящо се от Мирослава Дончева, учител в ОУ “Св.св. Кирил и Методий” и поетеса, Благой Ранов – писател и журналист и Снежана Боянова – учител по български език и литература, определиха есето на Виктория Иванова, ученичка в XI клас.
На заключителната среща, на която присъстваха представители на общинска администрация, неправителствен сектор и читалища, регионална библиотека и медии, бяха представени извършените от ОИЦ – Кюстендил дейности в рамките на кампанията „Заедно за Европа“, проведена в периода 10 март – 20 май от Мрежата от 28 информационни центъра за Европейските структурни и инвестиционни фондове в България по повод 60 години Европейски социален фонд, 10 години от присъединяването на България към ЕС и 6 години от цялостното функциониране на Мрежата от 28 информационни центъра.