Областна управа- Кюстендил
 Областна управа- Кюстендил / Дарик- Кюстендил,архив
В Областна Администрация Кюстендил са обработени 6 173 броя преписки през 2018 година, от тях входящи преписки- 4 586 бр. и изходящи преписки-  1 587 бр.

Няма постъпили жалби и образувани преписки срещу служители от областна администрация- Кюстендил за лошо и некачествено административно обслужване.
Дарик- Кюстендил