Наближава краен срок за лихвоточки от жилищно- спестовни влогове

Наближава краен срок за лихвоточки от жилищно- спестовни влогове
Наближава краен срок за лихвоточки от жилищно- спестовни влогове

Община Кюстендил уведомява гражданите, че крайния срок за подаване на необходимите документи относно картотекиране за използване на лихвоточки е 15 май. Възможността е за граждани, които притежават жилищно - спестовни влогове, открити до 31 декември 1990 г., съгласно Наредбата за разпределение и продажба на жилища. Документи се приемат в стая № 49 в сградата на Община Кюстендил.

До 15 май всички, които са си подали документите за картотекиране трябва да се явят в същата стая №49 в Община Кюстендил и лично да получат необходимите удостоверения за използване на лихвоточките относно жилищно - спестовните влогове.