Да си в първи клас
Да си в първи клас / Дарик Кюстендил, архив
Около 400 са подадените към момента молби за отпускане на помощ за първокласник в дирекциите Социално подпомагане в област Кюстендил. Помощта е в размер и през тази година на 250 лв. Отказите са два. Крайният срок е до 15 октомври.
 
Миналата година, по 250 лв. получиха 772 семейства в областта, за 791 деца, записани в първи клас. Брутният доход на член от семейството не трябва да надхвърля 400 лв., за последните 12 месеца. Условието не важи за деца с трайни увреждания, сираци и деца настанени в приемни семейства или при семейства на роднини и близки.
 
От “Социално подпомагане” ще правят проверки дали детето, за което е отпуснато помощта е постъпило в училище, в противен случай сумата се възстановява.
 
Дарик- Кюстендил