Клуб Зодиак тества нов ракетен двигател
Клуб Зодиак тества нов ракетен двигател / Клуб Зодиак
Клубът за аерокосмически технологии "Зодиак" в Кюстендил извърши успешно наземно изпитание на нов ракетен двигател, с твърдо екологично ракетно гориво. Тестът е част от програмата на клуба за развитие на иновативни  горивни състави за задвижване на изследователски ракети, които не създават вредни емисии и са безопасни за експлоатация.

При настоящия експеримент беше изпитан двигател с подобрена конструкция и пълен импулс от 6000N.s. Това го нарежда на второ място по тягови характеристики в практиката на клуба, след рекордния по големина двигател на ракетата "Черешка-2010". Получените от теста резултати потвърждават категорично предварително заложените при софтуерните симулации параметри на работа на новия двигател, които са моделирани съвместно с катедра Топлотехника на ХТМУ, София.

Клуб Зодиак тества нов ракетен двигател
Клуб Зодиак

Членовете на клуб "Зодиак" вече ще разполагат с мощен инструмент за задвижване на изследователски ракети с маса от 20 до 30 килограма и височини на полетите до 5 километра.

Нов ракетен двигател на клуб Зодиак
Клуб Зодиак

Предвижда се изстрелването на подобни ракети  с бордова научна апаратура за изучаване, мониторинг и противодействие на характерните за Кюстендилската котловина неблагоприятни атмосферни явления като температурни инверсии, смог, слани и градушки. През настоящата пролет е запланувано изстрелването на първия ракетен модел от тази изследователска програма на клуба.
 
Дарик- Кюстендил