Едногодишни стипендии отпусна община Дупница на 4 талантливи деца
Едногодишни стипендии отпусна община Дупница на 4 талантливи деца / Дарик,архив

Едногодишни стипендии отпусна община Дупница на 4 талантливи деца. Размерът на отпуснатите стипендии е 135,00 лева месечно за срок от една година.

По предложение на експертно-консултативната комисия и със заповед на кмета на Община Дупница Методи Чимев са отпуснати едногодишните стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби на четири ученици от Община Дупница за високи постижения в областта на спорта. Отличените ученици са:

- Радослав Доброславов Михалков, ученик в VІ клас на ОУ „Неофит Рилски", гр. Дупница през уч. 2012/2013 год, класиран на второ място индивидуално по лека атлетика - 100 м., момчета, възрастова група 5-7 клас, на Ученическите игри от Националния спортен календар на МОН - финали 2012/2013 год., проведени през м. юни 2013 г. в гр. Сливен;

- Даниел Иванов Давидков, ученик в Х клас на гимназия „Христо Ботев", гр. Дупница през уч. 2012/2013 год., класиран на второ място индивидуално по тенис на маса, юноши, възрастова група 8-10 клас, на Ученическите игри от Националния спортен календар на МОН - финали 2012/2013 год., проведени през м. май 2013 г. в гр. Пловдив;

- Цветелина Любомирова Цветкова, ученичка в VІ клас на СОУ „Св. Паисий Хилендарски", гр. Дупница през уч. 2012/2013 год., класирана на трето място - индивидуално по бадмингтон момичета, възрастова група 5 - 7 клас, на Ученическите игри от Националния спортен календар на МОН - финали 2012/2013, проведени през юни 2013 г. в гр. Велико Търново;

- Митко Иванов Джорджев, ученик в VІІ клас на ОУ „Неофит Рилски", гр. Дупница, през уч. 2012/2013 год., класиран на второ място индивидуално по лека атлетика - 400 м., момчета, възрастова група 5-7 клас и на второ място индивидуално по лека атлетика - скок дължина, момчета, възрастова група 5-7 клас, на Ученическите игри от Националния спортен календар на МОН - финали 2012/2013 год., проведени през м. юни 2013 г. в гр. Сливен.

Стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби се отпускат на ученици, класирани индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през текущата календарна година, която се приема ежегодно с Решение на Министерски съвет.