Двойно повече граждани с глоби, защото нямат лични карти

Двойно повече граждани с глоби, защото нямат лични карти
Двойно повече граждани с глоби, защото нямат лични карти / Влади Владимиров, Дарик Кюстендил, архив

Около 2 пъти се е увеличил броят на издадените наказателни постановления по Закона за българските документи за самоличност през миналата година, спрямо 2011 г. Това се дължи на неподменените в законоустановения срок лични карти и повредените такива. През 2012 г. са издадени 2 748 наказателни постановления по чл.81 от ЗБДС и са наложени санкции за  84 870 лв. Наложени са ограничителни мерки на 80 български граждани, информират от ОД МВР- Кюстендил.  

През 2012 година са издадени документи за самоличност на български граждани както следва:

1. Лични карти на българските граждани - 20 366, на стойност  404 408 лв.

2. Паспорти на български граждани -  7 713, на стойност  337 170 лв.

3. Свидетелство за управление на моторно превозно средство /печат/ - 8 035.