Бюлетините за местния вот на 27 октомври пристигнаха днес в Кюстендил
Бюлетините за местния вот на 27 октомври пристигнаха днес в Кюстендил / Областна администрация
Отпечатаните хартиени бюлетини за изборите на 27 октомври 2019 г. за кметове на общини, кметове на населени места и общински съветницибяха получени днес в Областна администрация – Кюстендил. Областният управител Виктор Янев, главният секретар Гергана Михайлова, служители на администрацията и представители на деветте ОИК присъстваха и наблюдава целия процес по получаването им.

Бюлетините за местния вот на 27 октомври пристигнаха днес в Кюстендил
Областна администрация


        Броят на бюлетините за Кюстендилска област е 288 800. Това е с 10% повече от броя на избирателите в областта. Предаването на бюлетините от територията на печатницата се извърши чрез упълномощени представители на Областна администрация – Кюстендил, на деветте Общински избирателни комисиии под контрола на Министерство на финансите. Транспортирането им се извърши под строгия контрол на органите на МВР.
Бюлетините ще се съхраняват в определеноот Областния управител помещение, запечатано с ленти, които са подписани от всички членове на деветте ОИК. Съхранението ще се извършидо предаването им на общинските администрации в областта. Помещението през цялото време ще се охранява от служители на МВР.

Бюлетините за местния вот на 27 октомври пристигнаха днес в Кюстендил
Областна администрация