Административен съд
Административен съд / Дарик- Кюстендил
Административен съд Кюстендил под председателството на съдия Милена Алексова даде ход на делото по жалба  на Владислав Лехчански,  като пълномощник на ПП „Възраждане“,срещу Решение №215/29.10.2019г. на ОИК – Кюстендил, с което е обявен за избран за кмет на община Кюстендил, област Кюстендил Петър  Паунов. Съдът ще се произнесе в срок по делото.
Допълнителните доказателствени  искания на адвокат Ангел  Ангелов не бяха уважени от съда.Той поиска ръчно преброяване на бюлетините от 113 СИК и да се изискат всички недействителни бюлетини, бюлетини , в които е гласувано за повече от един кандидат и бюлетини с неподкрепям никого, чиято бройка е 3300 . Съдия Алексова отхвърли като неоснователно искането с мотива, че нито един протокол от СИК не е подписан с особено мнение, липсват зачерквания и добавки, няма забележки на членове на СИК.
По искането на адвокат Ангелов за конституиране за страни по делото на останалите кандидати за кмет съдът се произнесе, че е  неоснователно, защото всичките имат право на самостоятелни жалби, което не се е случила в установения от закона срок.
Ангел Ангелов поиска ОИК да представи зависимостта на кандидатите Петър Паунов и Здравко Милев като зависими не от политическа партия,а от банкова институция с мотивът ,че Здравко Милев е работил в клона на банката във Виена, а община Кюстендил има договор с нея за облигационен заем.
Съдия Алексова се произнесе, че липсват доказателства за обвързаност на двамата кандидати с банкова институция.
Адвокат Ангелов поиска и доказателства от ОИК, че Здравко Милев има уседналост в община Кюстендил през последните 6 месеца, защото според него ако това не е така е опорочен целият вот.Искането бе отхвърлено като неоснователно, защото ОИК Кюстендил  е регистрирал Здравко Милев за кандидат за  кмет и  това решение не е оспорено ред ЦИК в съответния ред.
Адвокат Ангелов поиска още информация за финансирането на кампанията на кандидатите за кмет Петър Паунов и Здравко Милев, на което беше отговорено, че кандидатите са изпълнили законовото изискване за посочването на сметката през която ще се финансира тяхната кампания.
 Ангел Ангелов поиска данни от Информационно обслужване за служителите, които са  въвеждали протоколите с мотивът, че заради много грешки системата е блокирала в ранните часове на 28 октомври.
Това искане също беше отхвърлено, защото срив в информационната  система тогава не е имало и в съда е депозирано писмено становище на представителя на Информационно обслужване в Кюстендил.
Накрая адвокат Ангелов поиска отвод на съда, което също беше отхвърлено като неоснователно.
Секретарят на ОИК Тодорка Илиева, която представляваше ОИК заяви , че се противопоставя на искането за отвод, защото не е направено преди началото на делото и „незадоволяването  на исканията на жалбоподателя не е основание да се даде отвод на съда“.