заседание , комисия
заседание , комисия / Дарик- Кюстендил
37 паралелки за държавен план прием в 8-ми клас в областта за професионални гимназии, профилирани гимназии и средни училища за учебната 2020-2021 г. утвърди постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. От тях 23 са в професионалното обучение, 14 са профилирани, 18 са в дневна форма и 5 в дуална форма на обучение.
 
Предложението за държавен план прием е изготвено на база ученици в 7-ми клас, предложенията на директорите, потребностите от подготовка на кадри в професионални приоритетни направления.


Подробна обосновка и анализ на предложението пред присъстващите направиха експертът инж. Силвия Тонева и началникът на РУО-Кюстендил Мая Стойчева-Николова. Отбелязано бе, че предложението е съобразено с потребностите от подготовка на кадри за приоритетни професионални направления в плановете за икономическо развитие на общините в областта. С така предложения план-прием за учебната 2020/2021 г. се осигурява достъп до образование и обучение на всички ученици, също така качествено образование и се постигат прогнозните целеви стойности за държавния план-прием на МОН. 

„През предходната година бяха планирани 43 паралелки, от тях се реализираха 38. Но и планирането миналата година се правеше при баланс 24 ученици в паралелка, сега е при максимален брой 26. Броят на учениците е малко по-малък от миналата година.Притесненията ни са, че част от учениците няма да завършат учебната година, други ученици ще отидат в съседни области, но дано са по-малко.Но дори и при 12 деца ще има паралелки с минимален брой. Надявам се, че няма да закриваме паралелки“, коментира Мая Стойчева, началник на РУО-Кюстендил.
 
„Ние всички държахме да има паралелка за рехабилитация, защото работодателите искат, но при подаване на заявления за тази паралелка имаше само двама желаещи. За мен е учудващо това. Аз съм лекар и знам, че тези хора са реализират добре и са добре платени“, коментира зам. областният управител Матей Попниколов. През миналата година при планирани 7 паралелки за дуално обучение са реализирани 5, за тази година са планирани 5.

Стана ясно още, че в предложението за държавния план-прием се включват 4 нови специалности от професии, които са заявени от директорите: „Промишлена електроника“, „Компютърна графика“, „Програмно осигуряване“ и „Електрически машини и апарати“. 
 
Поради липса на посочени желания от кандидатите и недостатъчен брой класирани със заповед на началника на РУО-Кюстендил през миналата година беше преустановен приемът в следните паралелки:


1 паралелка профил „Предприемачески“, СУ "Хр. Ботев" - Кочериново
1 паралелка „Машини и системи с ЦПУ/Изолации в строителството“, ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил
1 паралелка „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“, ПГТ "Никола Йонков Вапцаров" - Кюстендил