Дупница
Дупница
С 4 млн. лева повече от миналогодишния е бюджетът на община Дупница за настоящата 2020 г. Община Дупница ще разполага с 35 759 661 лв.

„Определяме го като амбициозен“, каза зам.-кметът по стопанските дейности Олга Китанова. Държавната субсидия е увеличена с 2 400 000 лв., като 90% от нея ще отиде за сектор „Образование“. Заложено е и увеличение на собствените приходи с 1 500 000 лв., което идва след увеличението на данъците и такса смет.

„Задачите, които си поставяме с този бюджет, е на първо място да защитим разходите в бюджета, постарали сме се да ги представим максимално прозрачно, за да може всички да видят къде отиват техните данъци“, това обясни Китанова. Тя допълни, че за първи път се залагат толкова големи местни приходи. За първи път се дава и сериозно увеличение на средствата заложени за изпълнение на обекти от капиталовия списък, над 1 500 000 лв. повече от миналата година.

Основен акцент в капиталовия списък са ремонти по селата. Олга Китанова обясни, че са поискали от кметовете на населените места списък с обекти, които искат да бъдат ремонтирани тази година. Предстои да започне подмяната на част от водопровода с.Бистрица, като там вече има осигурени пари от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и реално дейностите може да стартират. Заложени са средства за ремонт на кметството с.Яхиново, ремонтни дейности на детската градина в с.Крайници, изграждане на детски и спортни площадки, изграждане на тротоар на ул. Георги Димитров в с.Джерман, ремонт и съблекални на стадиона в с.Джерман и др. За града се предвижда ремонт на 12 улици (преасфалтиране и тротоари), като в тези участъци ще бъде подменена и ВиК системата, като в момента се водят разговори с ВиК, като идеята е дружеството да участват с труд и техника, а материалите да са за сметка на общината. Олга Китанова заяви, че ще се постараят тази година всички процедури да бъдат проведени максимално рано, така, че работата по улиците да започне през април или май, а не в края на година.

Предвидени са 30 000 лв. за монтаж на клапи на дъждоприемните шахти на новоизградената канализация в жк Бистрица, като така се очаква да се реши проблема с неприятната миризма в квартала, след като беше извършена цялостната подмяна на ВиК системата.

Сумата предвидена за изпълнение на капиталовия списък е в размер на 5 560 000 лв. Извън капиталовия списък са заложени средства за текущ ремонт на уличната мрежа. За четвъртокласната пътна мрежа и селата около 300 000 лв., а за града 150 000 лв.

Залагат се увеличение на средствата по голяма част от перата, като в повечето случай е с 10%, при средствата по програмата инвитро са повече, така сумата вече е 30 000 лв. (през миналия период бяха осигурени 20 000 лв.). Помощите за подпомагане на социално слаби лица също е увеличена, тази година се залагат 10 000 лв., за финансиране на даровити деца - 10 000 лв. За спортните клубове сумата е 90 000 лв., за ФК „Марек 1915“ - 80 000 лв., 70 000 лв. за оркестри, ансамбли и фестивали (общински духов оркестър, мъжки хор "Св. Иван Рилски", ФСГП "Ноктюрно", международни и национални фестивали), 90 000 лв. за общински културни мероприятия и празници през 2019 г., 30 000 лв. за текущи разходи за материали и мероприятия на кметствата, 30 000 лв. за дофинансиране на училища с маломерни паралелки в малки населени места. За резерв са заделени 100 000 лв.

Подробен списък с обектите в капиталовия списък е публикуван на сайта на община Дупница в раздел „Бюджет и финанси“. Последни предложения по него може да се правят по време на общественото обсъждане, което е насрочено за 20 януари от 17.30 ч. в заседателната зала на ОбС.