149 безработни са започнали работа през юли чрез Бюро по труда- Кюстендил
149 безработни са започнали работа през юли чрез Бюро по труда- Кюстендил / Дарик Нюз,архив
193 работни места са заявени на територията на ДБТ  Кюстендил през месец август- на първичен трудов пазар 154 работни места и за субсидирана заетост – 39 работни места.     

 Най-много от заявените свободни работни места  са в секторите: образование, хотелиерство и ресторантьорство, преработващата промишленост, административни и спомагателни дейности, търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети и  др.
  На територията на района, обслужван от ДБТ Кюстендил през м.август са постъпили на работа 170 безработни лица, от тях:  139 /81.8 %/ са започнали работа на първичен трудов пазар, по програми за обучение и  заетост и ОП”РЧР” – 31 лица.
 
През месец август 2019 година в Дирекция “Бюро по труда”- Кюстендил продължи реализацията на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.