149 безработни са започнали работа през юли чрез Бюро по труда- Кюстендил
149 безработни са започнали работа през юли чрез Бюро по труда- Кюстендил / Дарик Нюз,архив
142 работни места са заявени на първичен трудов пазар през януари в Бюро по труда-Кюстендил.
 
Най-много от заявените свободни работни места  са в секторите: услуги за населението, търговията и охраната, строителство, преработващата промишленост, търговия, хотелиерство и ресторантьорство, административни и спомагателни дейности, и др.

На територията на района, обслужван от ДБТ Кюстендил през януари са постъпили на работа 215 безработни лица, от тях: 211 /98.1%/ са започнали работа на първичен трудов пазар, по програми за обучение и заетост и ОП”РЧР” – 4 лица.
 
През месец януари 2020 година в Дирекция “Бюро по труда” Кюстендил продължи реализацията на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.