/ БТА
Причината - усложняващата се епидемиологична обстановка
Откритите съдебни заседания в Окръжен съд - Хасково се преустановяват от днес до 22 декември, съобщиха от Съдебната палата. Изключение ще правят делата по дежурство или други дела, с изричното разрешение на административния ръководител.

Причината е усложняващата се епидемична обстановка в Окръжен съд-Хасково - ежедневно увеличаващия се брой на магистрати и съдебни служители заразени с вируса на COVID -19, както и на магистрати и служители, поставени под карантина, уточняват от съда.

От там обясниха още, че всички насрочени съдебни заседания за периода от 14 дни считано от днес, са отсрочени за нова дата с ново призоваване на страните. Отсрочените дела ще се докладват поетапно на съдиите за насрочване за нови дати при съблюдаване на ограниченията, наложени от усложнената епидемична обстановка. Работата на съдебните служители пък се организира на сменен режим съобразно утвърден график.