Празник на детските заложби
Празник на детските заложби / netinfo

Деца от целия регион се включиха в организирания от просветния инспекторат в Хасково етнофестивал. Ромски и ориенталски танци, български народни и модерни танци и певчески изпълнения бяха представени на сцента на Младежки център.

Фестивалът е част от годишния плана за дейностите на образователния инспекторат и цели да покаже как децата имат възможност да развиват своите способности в училище и в свободното време. И в същото време да покаже как всички са равни.