Определени са местата за продажба на коледни подаръци
Определени са местата за продажба на коледни подаръци / netinfo

Дирекция “Устройство на територията” - Община Хасково, уведомява заинтересованите граждани и юридически лица, че са одобрени схеми по чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията за преместваеми обекти: “Маси за продажба на коледни подаръци” за срок от 02.12.2013г. - 08.01.2014г. и “Терени за продажба на елхи” за срок от 02.12.2013г. – 31.12.2013г.

Одобрените схеми ще бъдат изложени на 25.11.2013г. от 08.30ч.  в Касовия салон и на информационното табло в сградата на “Архитектурата”.

Заявленията за издаване на Разрешения за поставяне на преместваемите обекти ще се приемат на 25.11.2013г. след предварително проведен жребий от 10.00 часа в Касовия салон - Административно обслужване на Община Хасково.