/ ThinkStock/Getty Images
Поради отстраняване на аварии по главен напорен водопровод от ПС Източна зона към Хасково, ще бъде нарушено водоснабдяването на част от кв. Дружба 1, блоковете по ул. "Съединение" в участъка от Пътно управление до ул. Булаир и жк "Изгрев" от 09:00 часа до отстраняването на авариите.

Ще бъде нарушено водоснабдяването на Харманли в квартала между улиците: "Алеко Константинов" и "Бенковска", "Никола Петков" и "Петко и Пенчо Славейкови" от 09:00 до 17:00 часа.