пеша до училище
пеша до училище / iStock/Getty Images
Да се въведе задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини и в 3 училища на територията на община Димитровград от 1 януари догодина. Това предлага кметът на общината Иво Димов в докладна до Общинския съвет, публикувана на сайта на общината. Сесията на органа на местното самоуправление трябва да разгледа и гласува предложението на 26 ноември.

В документа се припомня, че Законът за предучилищното и училищно образование предвижда въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца от учебната 2023/2024 г., но по решение на общините, тя може да се въведе на тяхна територия и преди този срок.

Резултатите от преприетия анализ в администрацията показват, че на територията на Димитровград в детските градини са налице необходимите условия за обхващане на децата от 4, 5 и 6-годишна възраст в задължителна предучилищна подготовка. Такива условия са налице и във филиалите на детските градини в град Меричлери и селата Ябълково, Горски извор, Черногорово и Добрич, се казва в докладната. Освен това над 60% от анкетираните родители на 583 деца одобряват въвеждането на задължителното предучилищно образование за деца, навършили 4-годишна възраст.

Ако докладната се приеме, групи ще бъдат създадени и в 3 училища в общината освен тези в детските градини.