„КАОЛИН” АД ОБЯВЯВА 30 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

„КАОЛИН” АД ОБЯВЯВА 30 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
„КАОЛИН” АД ОБЯВЯВА 30 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

за района на град Меричлери

Документи за кандидатстване:

-          автобиография;

-          копие от дипломи за завършено образование и квалификации;

-          копие от трудова книжка ( в случай, че кандидатите имат трудов стаж).

Документите се подават лично, всеки работен ден, от днес- 07.06.2012 г. до 14.06.2012 г., от 8,00 до 10,00 часа, на място в Производствената база на „Каолин" АД в град Димитровград, при Виолета Стефанова- специалист „Човешки ресурси".

Телефон за допълнителна информация  - 0895557136.