/ IStock
Съдия Василка Желева е новият административен ръководител - председател на Административен съд-Хасково, съобщиха от съда.

Тя беше избрана с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, след като представи пред съдебните кадровици концепцията си за изпълнение на длъжността.

4% намаление на криминалната престъпност в регион Хасково

Съдия Василка Желева е с ранг „съдия във ВКС/ВАС“ и има над 23 г. юридически стаж, от които над 14 г. в органите на съдебната власт.

От момента на създаване на административните съдилища в България през 2007 г., тя заема длъжността „съдия“ в Административен съд.