Нови климатици в Дома за стари хора Кенана, Хасково
Нови климатици в Дома за стари хора Кенана, Хасково / Община Хасково
Община Хасково снабди с климатици по проект Дома за стари хора в Кенана. Устройствата са монтирани в стаите на третия етаж, където са настанени лежащо болни  възрастни, информират от администрацията.
 
19 климатици са доставени по проект „Подобряване качеството на живот и сигурността в Дом за стари хора  „Кенана”, финансиран от Фонд  „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Стойността на проекта е 29 652 лв.
 
Така отоплението и охлаждането на помещенията отговаря на нормативните изисквания за безопасност и се очаква да бъдат реализирани икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната услуга, коментират от общината в Хасково.