Димитровград, ОУП
Димитровград, ОУП / Дарик радио, Хасково
Димитровград сред малкото с готов и приет ОУП
95079
Димитровград сред малкото с готов и приет ОУП
  • Димитровград сред малкото с готов и приет ОУП
Окончателният проект на Общ устройствен план на Община Димитровград бе приет днес на извънредна сесия. 30 от 33-та съветници присъстваха в залата, като 27 подкрепиха проекта, а трима се въздържаха. Общият устройствен план, който е с хоризонт на действие за следващите минимум 15 години бе приет без обструкции и дебати.

Той е изготвен от проектантски колектив ДЗЗД „Обединение „План Димитровград” по договор с общината  от месец май 2015г. Почти 2 години отне изработването му е всички необходими съгласувателни процедури, но днес Димитровград вече е сред много малкото общини в страната с готов и приет Общ устройствен план, подчерта кметът Иво Димов.
 
За изработване на този план общината получи от регионалното министерство целево финансиране в размер на 142 000 лв., като реално коства над 200 000 лв., посочи Иво Димов. Останалите средства бяха за сметка на общинския бюджет, уточни той.
 
Свикването на извънредна сесия се наложи, тъй като декември изтича срокът за отчитане на проекта пред регионалното министерство и ако това не бъде направено има опасност да се наложи да връщаме средства, посочи още кметът на Димитровград.
 
В понеделник на общо заседание на всички постоянни комисии към местния парламент ОУП бе представен в детайли от Василена Славейкова- представител на обединението, изработило плана. Той е първоначален етап за зониране на териториите и определянето на функциите им, като следващият е Подробният устройствен план, обясни тя. 

Звукова картина от днешната сесия чуйте в приложения файл.