Започна приемът на документи за Национални доплащания
Започна приемът на документи за Национални доплащания / netinfo
Започва приемът на заявления за Национални доплащания за краве мляко и за овце – майки, съобщават от Държавен фонд „Земеделие”. По схемата за национални доплащания за краве мляко могат да кандидатсват земеделски стопани, които към края намарт тази година са притежавали най-малко 10 тона млечна квота. Размерът на доплащането е 22,68 евро на тон. 16 евро на животно ще вземат земеделските стопани, които към началото на октомври са притежавали повече от 50 регистрирани овце-майки.

За национални доплащания могат да кандидатстват физически и юридически лица, които обаче нямат публични задължения към държавния бюджет. В пакета документи трябва да са включени копие от документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, както и копие от удостоверението за индивидуална млечна квота или за броя животни.

Крайният срок за подаване на документите за финансово подпомагане е 28-ми ноември, съобщават от Разплащателната агенция.