книги библиотека
книги библиотека / Thinkstock/Getty Images

Градска библиотека в Севлиево предоставя на своите читатели свободен достъп до електронния каталог на книгите, постъпили във фонда на библиотеката от 2006 година до днес.  Той съдържа повече от 7300 библиографски записа на заглавия от различни области – художествена, научно-популярна и научна литература за деца и възрастни -  и се попълва постоянно.

Търсенето може да се осъществи по различни критерии – автор, заглавие, издател, ключови думи, географски понятия, класификационен индекс.