Габрово и Тун
Габрово и Тун / Община Габрово

Делегация от общинската администрация на побратимения ни швейцарски град Тун беше на двудневно работно посещение в Габрово на 5 и 6 юли. Фокусът на визитата беше съсредоточен върху инфраструктурни обекти като крайречната алея „Аврам Гачев“, зелените пространства на ул. „Брянска“, новия пешеходен мост, кръговото кръстовище при Консултативна поликлиника, строителството на обходния път на Габрово. Предвидени бяха посещения на ДГ „Слънце“ и фирма „Дървеница“, която спечели конкурса за стартираща бизнес инициатива на млад предприемач, организиран съвместно от Община Габрово и град Тун.

В състава на делегацията бяха кметът на Тун Рафаел Ланц, заместник-кметовете Мариан Думермут и Роман Гимел, Барбара Францен – началник на отдел Маркетинг и комуникации, Симоне Танер, която отговаря за връзките с обществеността, Маркус Вайбел – ръководител на звеното по озеленяване и Жасмина Щалдер – координатор на партньорството Тун – Габрово.

Специална част от програмата на гостите беше откриването на градинката на Тун, разположена до фонтана в градинката с мечето. Тя е резултат от съвместните усилия на двете звена Озеленяване в Габрово и Тун, които заедно с четирима студенти по ландшафтна архитектура от Лесотехническия университет в София, я създадоха в заключителния етап на проекта „Цветен град“.

По време на откриването, кметовете Таня Христова и Рафаел Ланц отправиха приветствия към публиката. Част от обръщението си кметът на Тун изказа на български език като доказателство за доброто и успешно партньорство през годините.

Швейцарската градинка символично отбеляза близо 21 години от началото на партньорството между двата града.