татко бебе майка раждане новородено
татко бебе майка раждане новородено / Thinkstock/Getty Images

През 2017 г. броят на родените без брак на своите родители деца е 496 - 68.2% от всички. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (78.4%) е по-висок отколкото в градовете (66.3%). Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора.

Демографската ситуация в областта през 2017 година

Коефициентът на обща раждаемост (брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината) през 2017 г. е 6.5‰, а през предходната 2016 г. - 6.4‰.

На опашката сме по възпроизводство на трудоспособно население

Броят на живородените момчета (377) е с 27 по-голям от този на живородените момичета (350) или на 1 000 родени момчета се падат 928 момичета.

кърмачка жена бебе
ThinkStock/Getty Images

В градовете и селата живородени са съответно 611 и 116 деца, а коефициентът на раждаемост е 6.7‰ в градовете и 5.7‰ в селата. През 2017 г. средният брой родени деца от една жена е 1.49. За сравнение, през 2001 г. Той е бил 1.14, а през 2016 г. - 1.41. 

Средната възраст на жените при раждане на първо дете е 27.5 години през 2017 година.