Снимка: Дарик
Снимка: Дарик / Община Габрово

Кметът на Габрово Таня Христова кани жителите на общината, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2019 г. на община Габрово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 15.01.2019 г. (вторник) от 17:30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Материалите по проекта на бюджета на община Габрово за 2019 г. на хартиен носител ще бъдат на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинската администрация,  а с електронния им вариант може да се запознаете тук.