КЗК обвини Енерго-Про в нарушение
КЗК обвини Енерго-Про в нарушение / Thinkstock/Getty Images

ЕНЕРГО-ПРО Продажби изразява несъгласието си с твърденията на Комисия за защита на конкуренцията, че дружеството е злоупотребило с господстващо положение на пазара.

Въпросът касае снабдяването с електрическа енергия на стопански потребители.

КЗК обвини Енерго-Про в нарушение

В разпространената до медиите позиция се казва:

"Дружеството винаги е отчитало интересите на потребителите, осъществява своята лицензионна дейност в съответствие с нормативните изисквания и по никакъв начин не възпрепятства развитието на конкурентната пазарна среда.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще се запознае с мотивите на определението на КЗК и ще представи своите аргументи и възражения пред КЗК по установения за това ред".

КЗК обвини НЕК в господстващо положение

От ЕНЕРГО-ПРО Мрежи също изразява несъгласие с твърденията на Комисия за защита на конкуренцията, че дружеството е злоупотребило с господстващо положение на пазара на услугите по разпределение на електрическа енергия на стопански потребители, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа.

КЗК обвини и ЧЕЗ в господстващо положение