Над 10 000 заявления за помощи за отопление в Шуменско
Над 10 000 заявления за помощи за отопление в Шуменско / Dariknews.bg, архив
От понеделник, 17 юли, в ТД „Социална подпомагане“ започна приема на заявления за подпомагане за отопление в приемната на партера на сградата до паркинга и там се тълпяха хора през целия ден. Има ли съществени промени за кандидатстването и получаването на енергийните помощи, коментира пред вестник „100 вести" Радослава Христова от социалната служба.

По нейните думи има няколко промени в Наредбата за отоплението, но те не са много съществени. Едната от тях е, че помощта, която се превеждаше през миналата година на ТЕЦ за отопление, сега ще се предоставя на хората под формата на пари. Освен това помощта, която получават родителите за децата с увреждания, няма да се счита като доход при определяне на правото за достъп до целевата помощ.

Другата промяна, която ще засегне по-голя- мата част от хората, е, че размерите на пенсиите се изчисляват като се намалят с различни коефициенти в зависимост от това кога са отпуснати. Пенсиите, определени до 30 юни 2017 г., се намаляват с коефициент 1,302. Пенсиите в размер до 180 лева включително, определени след 30 юни 2017 г., се намаляват с коефициент 1,452. А пенсиите в размер над 180 лева, определени след 30 юни 2017 г., се намаляват с коефициент 1,333.

Това са промените в Наредбата за този отоплителен сезон. Срокът за подаване на заявленията е до 31 октомври. А работното време е от 09:00 до 17:30 часа без прекъсване. Според Радослава Христова, цитирана от изданието, се очаква и нов размер на помощта. През миналата година тя беше 362 лева, а тази година се очаква да бъде повишена, след като излезе нова заповед на министъра на труда и социалната поли- тика. Очаква се да няма съществени промени на списъка с хора, получаващи помощи за отопление.