РИМ-Габрово
РИМ-Габрово / Хоталич
Община Севлиево ще може да стопанисва безвъзмездно през следващите 10 години имоти в село Кормянско, които попадат  в териториалния обхват на недвижима археологическа културна ценност „Антична и средновековна крепост „Хоталич“. Това бе решено на заседание на Министерски съвет.

С предоставянето на имотите на община Севлиево ще е възможно опазването и развитието на културното наследство и превръщането му в съществен фактор за социално-икономическото развитие на общината, както и съхранението и популяризирането на недвижимата културна ценност.

Рекорден брой фенове на рок фестивал „Хоталич“ (СНИМКИ)

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Историческия музей – Севлиево.