Община Габрово ще регистрира марката Боженци
Община Габрово ще регистрира марката Боженци / Дарик Габрово, архив

 

Общинските съветници приеха на днешното си заседание Община Габрово да регистрира марка "Боженци" за всички класове стоки. Решението бе прието с 33 гласа "За". Първоначално предложението беше частна фирма да регистрира марката за клас 29 от международната класификация на стоките и услугите- за мляко, млечни произведения, сметана и хранителни масла.

На 7 февруари е подадена молба в патентното ведомство от Архитектурно- историческия резерват "Боженци" за регистриране на марката. Сега ще бъде използвана същата молба, за да може общината като принципал на резервата да получи собственост върху марката.