Зам.-министър Султанка Петрова
Зам.-министър Султанка Петрова / Областен управител Габрово

Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова и нейният екип проведоха в Габрово работна среща – дискусия  в сферата на демографските и социални проблеми, в която участваха  представители на общините от областта, държавни структури, имащи отношение към темата, работодателски организации, студенти от специалност „Социални дейности“.

Срещата беше открита от областния управител Невена Петкова, която  накратко описа демографската ситуация за региона, но едновременно с  това посочи, че като шанс за нашата област вижда трудовата миграция, „тъй като доброто ниво на икономическо развитие ни дава основания да смятаме, че сме регион, в който биха дошли много млади хора, за да се реализират на пазара на труда“.

По думите на зам.-министър Султанка Петрова основната цел е да се разработят регионални демографски политики за всеки регион, които да бъдат съобразени с местната специфика, защото „регионите са изключително различни, тяхната структура е различна, дори населението им е различно“.

„За нас е важно да чуем по места проблемите и мнението на всички, които са съпричастни към един от най-големите проблеми  - демографската криза“ – каза още д-р Петрова и допълни, че се надява  да бъде поставено едно ново начало – на демографското възраждане на България.

Представени бяха презентации свързани с темите за демографските проблеми, жизнено равнище и доходи - състояние и тенденции; за ограничаване на неравенствата в обществото чрез по-високи доходи.

Освен като предизвикателство, демографската криза беше разгледана и като перспективи, защото „Няма ситуация без изход, има пауза между две решение“. На първо място сред основните неща, необходими за България в демографски план, за да има една наистина реална промяна и демографско възраждане беше посочен огромният ресурс на българите зад граница.  На второ място беше посочена необходимостта от реални действия, за да се направи така, че младото население да остане да се реализира в страната ни, а не да емигрира. Обърнато беше внимание на нуждата от промени в образователната система у нас, както и на изграждане на връзка между образованието и нуждите на пазара на труда.

Друг момент от срещата бяха мерките, които правителството предприема за насърчаване на предприемачеството и развитието на социалната икономика в страната. Посочени бяха добри примери за социално предприемачество.