Министър Миглена Тачева пристигна за откриването на Административния съд
Министър Миглена Тачева пристигна за откриването на Административния съд / netinfo

Министърът на правосъдието Миглена Тачева очаква докладът на ЕК да бъде реалистичен, обективен и да отчете както напредъка на България от последния доклад, така и онези критични моменти в областта на правораздаването, свързани с по-бързо свършване на делата, борбата с корупцията и организираната престъпност.

Миглена Тачева изрази своята убеденост, че България е постигнала напредък в правосъдието. Министърът на правосъдието заедно с председателя на ВАС Константин Пенчев бяха в Габрово за откриване на новата сграда на Административния съд. Съдилището заема втори и трети етаж от общински имот в центъра на града. Помещенията бяха предоставени от Общината на министерство на правосъдието за безвъзмездно ползване за срок от 10 години.

“Тази сграда е пример на това какво може да постигне България при наличие на воля и взаимодействие на всички власти за това да вървим напред. Нека да дойде Европейската комисия тука да разбере как това е станало действителност и мисля, че съвсем други ще бъдат изводите в европейския доклад”, каза в приветствието се Константин Пенчев.