/ Община Севлиево
За началото на учебната година Община Севлиево обнови Центъра за подкрепа за личностно развитие - детски комплекс „Йовко Йовков“ (ЦПЛР). Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов посети ремонтираната сграда на детския комплекс днес.

„Ремонтът на детски комплекс „Йовко Йовков“ е част от програмата на Община Севлиево за подобряване социалната среда и ние се бяхме ангажирали да приключим дейностите в срок. Благодаря на изпълнителите на проекта и се надявам всички учители и деца, които работят и учат тук, да се чувстват комфортно в обновената сграда“, каза кметът д-р Иван Иванов при откриването на комплекса.

Община Севлиево

Директорът на комплекса Венета Петкова подари символично колаж от снимки преди и след ремонта с благодарност за спазеното обещание. „Сега децата ще могат да започнат заниманията си от 1 октомври в модерна и уютна обстановка“, коментира тя.

Сградата на Центъра за подкрепа за личностно развитие е изцяло санирана, за да могат децата да продължат да изразяват талантите си тук. По време на ремонта е поставен нов ламинат, подменено е осветлението в стаите на третия етаж от комплекса с нови енергоспестяващи лампи. Благодарение на изпълнените мерки за енергийна ефективност, сградата ще постигне значителни икономии в изразходваната енергия за отопление и климатизация, ще се подобрят и експлоатационните характеристики на сградата.

Община Севлиево

С обновяването на комплекса ще се осигурят и по-комфортни условия на жизнената среда за децата и персонала в заведението. Финансирането на проекта е осигурено от общинския бюджет и е на стойност 84 269,96 лв. с ДДС. През 2017 г. Община Севлиево подмени дограмата на цялата сграда, като това начинание също бе финансирано чрез капиталовата програма на Общината.