Хранителни пакети за деца в риск

Хранителни пакети за деца в риск
Хранителни пакети за деца в риск / БЧК

За седма поредна година, в съответствие със стратегията на БЧК до 2020 г. за подкрепа на най-уязвимите групи в условията на финансова криза, бяха предоставени средства на областните организации на БЧК за хранителни пакети на деца в риск. Пакетите са на стойност 10 лв. и съдържат здравословни и подходящи продукти.

В област Габрово  ще бъдат  подпомогнати 200 деца от четирите общини. В Габрово и Севлиево по 60 деца, в Дряново и Трявна по 40.

Подборът е извършен със съдействието на отдел „Закрила на детето” към дирекциите за социално подпомагане в Габрово и Севлиево - деца в риск от социално слаби семейства, сираци, полусираци и инвалиди от четирите общини на Област Габрово.

Доброволци на Български младежки червен кръст предоставиха хранителните пакети на 15 деца, потребители на Център за обществена подкрепа към SOS детски селища  - Габрово. Децата получиха и книжки, съобразени с възрастта им.