съд присъда
съд присъда / Thinkstock/Getty Images

След одобрено от съда споразумение, постигнато с Районна прокуратура – Севлиево, 35-годишна жена е осъдена за ползване на неистинска диплома за висше образование пред работодател.

Десислава С. се призна за виновна, че в периода 07.05.2008 г. - 01.10.2008 г. и на 21.06.2010 г., пред служители на отдел „Човешки ресурси“ във фирма „Идеал Стандарт-Видима“ АД,  при изготвяне на допълнителни споразумения, към трудов договор, сключени между Идеал Стандарт-Видима“ АД, като работодател и Десислава С., като работник съзнателно се ползвала  от неистински официален документ - диплома за висше образование, с образователна квалификационна степен бакалавър, по специалност „Химия", професионална квалификация „Инженер“.

На фициаления документ - диплома за висше образование, е придаден вид, че е издаден от Химико-технологичен и металургичен университет-София, Факултет по химични технологии.

Десислава искала да докаже, че притежава образователна квалификационна степен бакалавър, по специалност „Химия", специализация „Химични технологии" и професионална квалификация „Инженер”.

Десислава не е отговорна за фалшифицирането на дипломата.

Наказанието е пет месеца лишаване от свобода, което на основание чл. 66 от НК е отложено с изпитателен срок от три години.

Споразумението има последици на влязла в сила присъда.