Групата Gabrovo в GOOGLE обсъжда идеи за развитието на културата през 2016 г.
Групата Gabrovo в GOOGLE обсъжда идеи за развитието на културата през 2016 г. / Gabrovo

Създадена е група Gabrovo в GOOGLE, членовете на която обсъждат развитието на културата през 2016 година. Инициативата е на Община Габрово и възникна след публичната среща, по време на която бяха представени резултатите от проектите, финансирани по програма Култура през 2015 година.

Дискусията продължи повече от два часа и в нея бяха разменени идеи за новата програма и инициативите, които Община, НПО и културни институции реализират съвместно.

В GOOGLE групата Gabrovo се отправят предложения за промени в Правилника за програма Култура и приоритетите на Програмата за 2016 година.

Участниците в групата изказват и становища как да бъде сформиран състава на Обществен експертно-консултативен съвет по културата. Всяко от предложенията е публично и с него може да се запознае всеки от участниците в групата.

Предложенията за промени се приемат до днес, но Община Габрово има намерение да запази групата за публичност на бъдещи инициативи.