топла вода
топла вода / iStock/Getty Images
Селата Междене и Узуните преминават на режим на водоснабдяването. Причината е намаляване на дебита на водоизточниците за питейно-битови нужди. Това съобщиха от общината.

В Междене на четни дати вода ще има във високата част на селото, а в ниската част водата ще се пуска на нечетни дати. Високата и ниската част на село Узуните също са разделени с режим на четни и нечетни дати.

Въведен е воден режим в две габровски села

Със заповедта на кмета на Габрово се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси и автомобили, както и пълнене на басейни. В нея се посочва, че в случай на задълбочаване на водната криза, режимът ще бъде променен.

Контрол по изпълнение на заповедта кметът възлага на кметския наместник и на общинския инспекторат.