/ iStock/Getty Images
Община Габрово кани жителите да се включат в анкета, която ще отрази мнението им за енергийното потребление, енергийните източници и технологичните решения.

Разумното енергийно потребление и свързаното с намаляване на общите разходи е сред приоритетните цели, които Общината залага в своите стратегически и инвестиционни планове.

Тъй като постигането на нашите общи цели зависи от енергийното поведение на всеки от нас, и защото високо ценим мнението на всеки жител, молим да отделите 5 минути от своето време и да отговорите на кратките въпроси в анкетата, призовават от администрацията.

Арх. Коларов: Енергийното обновяване на сградния фонд вече няма да бъде само лепене на стиропор

Линк към анкетата: https://forms.gle/BXCBu24aTChKhbYW8

Анкетата се осъществява по проект RESPONSE „Интегрирани решения за плюсово енергийни и жизнени градове“ (integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs). 
 
община Габрово