35 нови спирки по маршрутите на Общински пътнически транспорт

35 нови спирки по маршрутите на Общински пътнически транспорт
35 нови спирки по маршрутите на Общински пътнически транспорт / Община Габрово

35 нови спирки ще има в Габрово. 25 от тях ще бъдат с павилиони, а останалите 10 само със заслон. "Булгартабак-Трейдинг" АД ще експлоатира обектите като наемател в продължение на 10 години, съгласно договор с Община Габрово.

Местният парламент взе решение, на 20 декември миналата година, за откриване на процедура за отдаване на места за разполагане на преместваеми съоръжения (павилиони) в зоната на спирките от градския транспорт.

Конкурсът е проведен на 14 март тази година и със заповед № 410/18.03.2013г. за наемател е определен "Булгартабак-Трейдинг" АД.

Договорът е за отдаване под наем на 25 броя места с обща площ 117.00 кв.м. за поставяне на преместваеми съоръжения, всяко с площ до 6.00 кв.м. Ще бъдат поставени и 10 спиркозаслони, на места без предвидени за поставяне павилиони, съгласно одобрена схема за разполагане.

"За всеки един от спиркозаслоните се предвиждат следните елементи - съоръжение за чакащи пътници (спиркозаслон) с места за сядане, указателна табела за разписание, съд за смет, място за инвалидна количка. В шестмесечен срок от подписване на договора, Наемателят се задължава да разкрие 30 работни места в Габрово, които да запази минимум 3 години", съобщават от Община Габрово.

На 28 октомври са издадени разрешения за поставяне на 18 павилиона, а за останалите 7 документите са в процес на издаване. По данни от фирмата – наемател производственият процес по изработка на съоръженията е приключил и в момента се пристъпва към поставянето им в максимално кратки срокове. Технологичното време за демонтаж на старата спирка и монтаж на новата отнема няколко дни.