111 подрастващи положиха клетва като доброволци в детските полицейските управления.

111 подрастващи положиха клетва като доброволци в детските полицейските управления.
111 подрастващи положиха клетва като доброволци в детските полицейските управления. / ОД МВР Габрово

111 деца от Габровска област положиха клетва като доброволци в четирите детски полицейски управления.

Официалната церемония по откриване на детските полицейски управления се състоя днес в училищата „Васил Левски" в Габрово, СОУ „Васил Левски" в Севлиево, СОУ „Максим Райкович" в Дряново и СОУ „П.Р. Славейков" в Трявна.

Директорите на четирите училища и началниците на районни управления сключиха споразумения за партньорство и представиха екипите, които през следващата учебна година ще работят по реализирането на програмата, а малките доброволци се запознаха с етичния кодекс на доброволеца и положиха клетва.

На тържествата присъстваха представители на местната власт, на организациите и институциите, с чието партньорство ще се осъществява обучението на малките доброволци, учители и родители. Всички деца получиха светлоотразителни жилетки и екземпляр от етичния кодекс. Пред тях бе поставена и първата задача - през лятната ваканция да изготвят предложения за лого на съответното детско полицейско управление.

В Детското полицейско управление на НУ „Васил Левски" - членуват 32 доброволци, в Детското полицейско управление на СОУ „Васил Левски - Севлиево - 30 доброволци, в Детското полицейско управление на СОУ „П. Р. Славейков" - Трявна - 24, и в Детското полицейско управление на СОУ „Максим Райкович" - Дряново - 25 доброволци.На тържеството в Габрово присъстваха отец Руслан Личев -архиерейски наместник на Габровска духовна околия, кметът на Община Габрово Таня Христова, Нела Рачевиц - заместник-кмет на Община Габрово, д-р Николай Пенчоков - директор на Регионална здравна инспекция, комисар Георги Русинов - директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", Даниела Василева - директор на дирекция „Образование и социални дейности" в Община Габрово, Габриела Умникова - секретар на МКБППМН, учители и родители.