ВиК Добрич  стартира ремонта на съоръжения, засегнати от наводнението през 2014 г.
ВиК Добрич стартира ремонта на съоръжения, засегнати от наводнението през 2014 г. / Дарик Добрич - архив

Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич е партньор на Дирекция „Водоснабдяване и канализациякъм Министерството на регионалното развитие и благоустройството в изпълнението на проект „Ремонтно- възстановителни работи по водоснабдителни и канализационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19.06.2014г. на териториите, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново“. Проектът е одобрен за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“ по Заявление 2014BG16SPO001 за възстановяване на нанесените щети от природните бедствия от 19 юни 2014г.

Заповедта за получаване на безвъзмездната финансова помощ е подписана на 5 ноември 2015 г. от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и Национален координатор на помощта от фонда. Общата стойност на проекта е в размер на 1 131 388,29 лв. В рамките на проекта „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич изпълнява обект „Ремонтно-възстановителни работи по водоснабдителни и канализационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19.06.2014г. на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Добрич“ на стойност 940 165,69 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.