Младежки център Добрич
Младежки център Добрич / Дарик Добрич
На 19 ноември изтича срокът за участие в Областния конкурс за есе на тема „Защо семейството е важно за всяко дете?“.  Конкурсът се организира от Младежки център – Добрич и Фондация „Лумос“. 

Целта на конкурса е да даде възможност на младите автори да споделят своето виждане за важността на семейството, за ролята му в израстването на детето, за това как децата усещат света и своето място в него през призмата на семейството.

Отговорите се очакват под формата на есе. В конкурса могат да участват млади хора на възраст 11 – 19 години, разпределени в две възрастови групи: 11 – 14 години и 15 – 19 години.

Общинският младежки център „Захари Стоянов“ е домакин на национална среща

Оценяването ще се извърши от компетентно жури.   

При участие в конкурса кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и разпространявани от Младежки център – Добрич и Lumos Bulgaria.

Награден фонд от 600 лева във всяка възрастова група ще поощри най-добрите есеисти.

Творбите могат да се подават в Младежкия център или на ел.поща: mcdobrich@mc-dobrich.org; mcdobrich@abv.bg;