Ученици от ОУ"П.Волов" научиха за успели в професиите си личности от ромски произход

Ученици научиха за успели в професията роми
Ученици научиха за успели в професията роми / ОУ"П.Волов"
Кои са основните причини за отпадане от училище, как бедността и ниските доходи, семейната и етнокултурна среда отдалечават понякога образованиетокато цел  -  така започнаха дискусията по филмd „Икономическата принуда и образованието“  консултантите от Център за кариерно ориентиране с учениците от седми и осми клас в ОУ „Панайот Волов“ в Добрич.

Бяха организирани и забавни състезания за професии, в които ученици разказваха какъв е работният ден на комбайнера, сладкаря, компютърния специалист, фризьора.

Кариерните консултанти представиха снимки и биографични данни на успели личности от ромски произход - проф.Александър Чирков – кардиолог, доц.Христо Кючуков – преподавател  в Сан Франциско, поетесата и обществена деятелка от ромски произход Сали Ибрахим, Радослав Димитров /Бадуля/ - художник от Добрич, известния музикант Ибро Лолов.

Учениците споделиха, че харесват житейския модел на успелите хора от тяхната етническа общност, готови са да продължат своето образование и да изберат за себе си подходяща професия, защото само така ще могат да направят живота си по-добър.

Консултантите представиха  Националния портал за кариерно ориентиране, създаден от МОН и възможностите, които той предлага за избор на професия, профил и училище. Най-активните ученици се регистрираха в него, което им дава възможност да попълнят сами онлайн въпросници за определяне на своите интереси и умения.