Техниката за снегопочистване е изправна, не достигат водачи
Техниката за снегопочистване е изправна, не достигат водачи / Дарик Добрич, Валентина Добринчева

Техниката за поддържане на общинската пътна мрежа в общините Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Тервел, Добричка и гр. Добрич е достатъчно и е изправна. Това е констатирала комисия, сформирана по заповед на Областния управител, с председател зам.-областният управител Даниел Йорданов, информираха от Областна администрация.

Техниката е оборудвана с необходимия инвентар, сключени са договори с фирмите – изпълнителки с изключение на общините Каварна и Крушари, където все още няма сключени договори. Техниката за поддържане на републиканската пътна мрежа, като цяло е изправна и е достатъчно. Част от машините са на ремонт, като уверението на служителите е, че ремонтните дейности ще приключат в най- скоро време, сочат още резлутатите от проверката на комисията.

Като основен проблем се очертава липсата на водачи на техниката, базирана във всички опорни пунктове в областта, с изключение на Добрич /база Рилци/. Не достигат хора, които да управляват машините, а наличната техника е само с по един водач. Няма втори човек за смяна, което прави невъзможна непрекъсваемостта на работата.

В опорен пункт Шабла на този етап няма базирана нито една машина. Това би забавило почистването на направлението Каварна - Шабла - Дуранкулак - границата с Република Румъния, е установила още комисията. Към настоящия момент не е предвиден и така необходимият роторен снегорин - въпрос, който се дискутира всяка година. Проблемът отново е в липсата на водач.