Общински съвет Добрич
Общински съвет Добрич / Дарик Добрич
Общинският съвет на Добрич даде съгласие за създаване на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“. Създадена бе временна комисия, която да изработи и предложи правилник за работа и устройство на фонда.
 
Предложението за създаването му е на съветниците от ВМРО Тихомир Маринов и Пламен Йорданов.
 
В мотивите си пред ОбС те посочват, че в последните години в Община град Добрич се наблюдава трайна тенденция на задълбочаваща се демографска криза и липса на квалифицирани кадри с висше образование.

ОбС не гласува оставката на председателя си, БСП ще иска оставка и на следващата сесия
 
“Младите семейства напускат Добрич, търсейки по-добра алтернатива и стандарт на живот за себе си и своите деца. Като община, загрижена за своите граждани, ние сме длъжни да обърнем внимание на този проблем и да стимулираме младите и образовани семейства да останат в Добрич. Една от възможностите за намиране на решение е създаването на общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“, чрез който да бъдат подпомагани финансово млади семейства с деца, в които поне единият от родителите е висшист.“, се казва в предложението.
 
При дебата в залата бе дискутирана сумата от 30 000 лева, която да бъде заделена от бюджета на общината за нуждите на фонда. Маринов посочи, че подобна практика има и в други общини, например Плевен, Созопол, Смолян.

Появиха се нови предложения за разрешаване на казуса "Блок Добрич" 
 
Изразено бе обаче мнение, че на града и бизнеса са нужни не само специалисти с висше образование, но и такива със средно. Има елемент на дискриминация, ако приемем, че ще стимулираме само хора с висше образование, споделиха някои от съветниците.
 
Други обаче подчертаха, че само нищожен процент от висшистите се връщат да работят в Добрич и това е голям проблем за града. „Среднистите са много – не можем да заделим такива големи средства за фонда“, заяви Пламен Йорданов.
 
В крайна сметка докладната записка бе приета без промени с 28 гласа „за“, нула против и 5 „въздържали се“.
 
За председател на временната комисия бе избран Тихомир Маринов.